tel. 43 821 53 90    fax 43 821 56 08      

Witamy

Firma AGROSKŁAD

z siedzibą w Szadku. Firma działa na rynku od wielu lat. W 2009 roku po małych przekształceniach przybrała nazwę Agroskład Szadek.

                             Więcej

SUPERFOSFAT GRANULOWANY
Nawóz WE, granulowany, typ A.2.2a.
Superfosfat prosty P (Ca, S) 19-(25-32,5)


SKŁAD CHEMICZNY

Składniki pokarmowe (procent m/m):

  • 19,0% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, w tym min. 93,0% rozpuszczalnego w wodzie,
  • 25,0% tlenku wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie,
  • 32,5% trójtlenku siarki (SO3) całkowitego.

Nawóz posiada w swoim składzie szereg mikroelementów, takich jak:

  • 14 ppm boru,
  • 15 ppm miedzi,
  • 26 ppm manganu,
  • 120 ppm cynku.

Wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin.

PRZEZNACZENIE

Superfosfat granulowany przeznaczony jest do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne, na wszystkie gleby, niezależnie od ich składu chemicznego.

WŁAŚCIWOŚCI
  • Granulacja: zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 92%.
  • Nawóz uzyskał Certyfikat Zgodności nr Z/13/20020/14/PC wydany przez PCBC.
STOSOWANIE

Superfosfat granulowany jest typowym nawozem przedsiewnym. Niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10-15 cm. Tylko na użytkach zielonych nawóz pozostaje na powierzchni darni i jest stopniowo przemieszczany przez wody opadowe.

 

DAWKOWANIE

Stosować dawki nawozu według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny, zasobności gleby w fosfor przyswajalny oraz spodziewanego plonu.